Hvor kommer pengene fra ?

Indtægterne til at drive alle de mange forskellige sociale og humanitære aktiviteter kommer fra

Overskud fra Røde Kors butikkerne

Samarittervagter

Førstehjælpskurser

Medlemskontigenter

Kommunale tilskud

Indsamlinger

Fonde