Se alle de aktiviteter du er med til at støtte

 

 Husk
Når du støtter vores tøjbutik, Cafe,  er du med til at støtte nedenstående aktiviteter økonomisk, og samtidig sikre at vi kan oprette nye aktiviteter til gavn for borgerne lokalt.

Vi giver også økonomisk hjælp til udlandet
Ferielejr børn og unge
Flygtninge/Indvandrere netværk

Familie netværk
Landsindsamlingen
Nørkler gruppen Næstved
Nørkler gruppen Fuglebjerg
Røde kors huset
Samaritter gruppen

Tøjbutikkerne
Vågetjenesten
Værket

Samtidig kan vi tilbyde følgende kurser:
Hjælpekursus til kørekort
Førstehjælp til kørekort
Førstehjælp 12 timer ( krav til nogle uddannelser )
Førstehjælp til børn
Genopfriskningskurser
Specielle kurser til foreninger m.v.
Foredrag om førstehjælp

Husk: På alle kurser er der Hjerte-Lunge-Redning som er en aktiv del af undervisningen. Husk: Når du har tilmeldt dig kursus, sørg da for påklædning til øvelser på gulv ( førstehjælp øvelser ) ikke gymnastik.

Hjertestarter: Husk: en hjertestarter gør ikke arbejdet alene, derfor er det vigtigt at kunne Hjerte-Lunge-redning og det er vigtigt ca. hvert 3. år at få det opfrisket. kommunen, og laver hvert år mange kurser fra 4 til 12 timers førstehjælp til børn. Derfor kan det være en fordel  at kontakte undertegnede for et tilbud. Vi har vedtaget at salg af hjertestartere ikke skal give overskud, da det vigtigste er, at der bliver reddet meneskeliv, og det skal vi selvfølgelig ikke tjene penge på. Undertegnetnede dækker alle Røde Kors afdelingerne i Næstved kommune . Yderlige oplysninger kontakt venligst

Kursusleder
Hjertestarterformidler
Torben Stolze
tlf: 40944385
e-mail : fam.stolze@stofanet.dk