Referat fra bestyrelsesmøde den 10. Oktober 2018

Scan Scan-001 Scan-002Scan-003