Sidste nyt fra Ferielejrene 2017

images

 

 

 

 

 

 

 

Desværre er der i år sendt færre på ferie. I januar bestilte jeg pladser til lejrene, og de blev betalt i februar, så vi var sikker på pladserne. Som andre foreninger i Vordingborg fik vi også meddelelse fra kommunen, om at De ikke kunne støtte dette arbejde i år. Det betød at vi måtte sælge nogle f de pladser som vi havde betalt for, og det betød at andre børn/unge fra andre kommuner kunne få et ophold.

Der skal også lyde en stor tak til De fonde, private som har givet økonomisk tilskud il dette lokale arbejde

Det kommer til at betyde, at vi inden næste år, må gå i tænkeboksen og finde ud af hvordan vi kan skaffe penge så vi i årenefremover kan sikre økonomi til at forsætte dette lokale arbejde

Erik Henrichsen
Ferieformidler
Røde Kors afdelingerne i Vordingborg kommune.